جلدها

دادرسی عادلانهدادرسی عادلانه [February 2017]

زنان وحقوق بشرزنان وحقوق بشر [October 2016]

گزارش حقوق بشر ایران: زنان و حقوق بشر مرکز سیاست خارجی آخرین شماره گزارش حقوق بشر در ایران در مورد زنان و مبارزه آنان برای دسترسی به حقوق شان است. در این شماره تحت عنوان گزارش حقوق بشر در ایران: زنان و حقوق بشر،در مورد نیاز و اهمیت تشخیص وضعیت بغرنج فعلی زنان در ایران، و نقش کلی آنان در تامین و پیشرفت فرهنگ حقوق بشر در ایران با در نظر گرفتن چالش های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، مقالاتی مهم به قلم فعالان، مدافعان و وکلای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران ارایه داده میشود.

اقتصاداقتصاد [June 2016]

جدیدترین نسخه گزارش حقوق بشر ایران (IHRR.org) مرکز سیاست های خارجه انگلستان بر رابطه بین حقوق بشر ایران و اقتصاد آن تمرکز دارد. فعالان و متخصصان دیدگاههای مختلف بر ابعادی که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، در تحت بارقه پویایی حقوق بشر که نورافکنی بر ایران قرار می دهد ارائه می دهند. گزارش حقوق بشر ایران: اقتصاد مسائل مهمی شامل آزادی دینی، آزادی اقتصادی، محیط زیست و کودکان کار را در بین دیگران برجسته می سازد.

سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد [October 2014]

اين نسخه گزارش حقوق بشر در ايران از طرف مركز سياست خارجى در مورد روابط ايران و سازمان ملل متحد است. كارشناسان جامعه علمى و مدنى طيف وسيعى از ديدگاههاى مختلف در رابطه با اينكه چگونه ايران با مكانيسم هاى مختلف اين سازمان و تعهدهاى خود در سطح بين المللى عمل ميكند را در مقالات خود ارائه ميدهند. مقالات مسائلى مهم من جمله عدم همكارى ايران با سفر گزارشگران ويژه سازمان ملل، رويكرد جمهورى اسلامى به بررسى ادوارى اوضاع حقوق بشر در ايران، مشكلات پيش روى دفتر سازمان ملل در مورد مبارزه با مواد مخدر، عكس العمل دولت ايران به قوانين بين المللى و تطبيق آنها با چارچوب تاريخى حقوق بشر در ايران را مورد بررسى قرار ميدهند.

عدالتعدالت [September 2014]

شماره جدید گزارش حقوق بشر در ایران که در مورد اصل عدالت است شامل مقالاتی مهم در رابطه با جنبه های مختلف عدم دسترسی به عدالت حقوقی و اجتماعی در ایران میباشد و به مسائلی که اغلب درجریانات اصلی و مباحث عامی حقوق بشر و یا آکادمیک نادیده گرفته میشوند اهمیت بیشتری میدهد. این شماره که توسط طاهره دانش و هادی عنایت تهیه شده به این نکته مهم اشاره میکند که عدم وجود عدالت در دولت ایران تنها مانع دسترسی تعداد معدودی فعالان حقوق بشر و مخالفان به حقوقشان نیست، بلکه در ‍‍حقیقت مانع دسترسی تمامی مردم عادی ایران به حقوق شان است، نکته ای که در جریانات اصلی حقوق بشر و مباحث علمی باید الویت یابد.

خشونتخشونت [January 2014]

این جلد در مورد مسئله مهم خشونت در جامعه ایران است. خشونت در تمام ابعاد جامعه از تصمیمات دولت در سطح کشور گرفته تا زندگی خانوادگی، ارزشهای جمهوری اسلامی را تآکید واز چالش وضع موجود پیشگیری میکند. نشریه گزارش حقوق بشر در ایران در مورد خشونت با مهمترین ابعاد این مسئله من جمله نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، استفاده از مجازات اعدام در گسترش ترس، بدرفتاری با زندانیان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد.

جوانانجوانان [August 2012]

بیش از یک قرن پیش، انقلاب مشروطیت ایران، اولین جنبش در آسیا به دنبال یک نظم اجتماعی و سیاسی مدرن در اطراف محور عدالت و حکومت قانون، با الهام از نسل جوان با ایدئولوژی های جدید از دوران مدرن شروع شد. یک قرن بعد، قشر جوان و تحصیل کرده در ایران هنوز در حال مبارزه برای دسترسی به آرمان های مشابه در برخورد با مجموعه جدیدی از موانع است. این جلد گزارش حقوق بشر ایران این موانع و چالش های نسل جدید ایرانیان را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.

دسترسی به اطلاعاتدسترسی به اطلاعات [May 2011]

این نسخه جدید گزارش حقوق بشردر مورد موضوع مهم دسترسی به اطلاعات به عنوان یک عنصر محوری در ترویج و حمایت از جنبش حقوق بشر در ایران می باشد. این جلد شامل نظریات و مقالاتی دقیق از طیف گسترده ای از کارشناسان و فعالان در رابطه با ترویج فرهنگ حقوق بشر در ایران و منطقه است.

دیندین [October 2010]

هدف اولین جلد نشریه گزارش حقوق بشر توسعه درک عمومی از چالش های اساسی حقوق بشر به طور کلی، و حق مذهب یا عقیده به طور خاص است، که ایرانیان در حال حاضر با آنها روبرو هستند. به علاوه چشم اندازی نوین از آینده ایران را که در آن شهروندان آزادانه حق انتخاب پیروی از ندای وجدان خود و عبادت را خواهند داشت ارائه میدهد، و برخی از مراحل مورد نیاز برای حرکت در این سو را بررسی می کند.