منابع: دسترسی به اطلاعات

بخش منابع دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مورد توجه در نسخه های گزارش حقوق بشر در ایران را فراهم می کند. لینک های زیر به منابع ارائه شده توسط سازمانهای ثالث می باشد. مرکز سیاست خارجی و سردبیران گزارش حقوق بشر هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد و اطلاعات ارائه شده لزوما نشان دهنده دیدگاه های مرکز سیاست خارجی نیست.