علی عرب

علی عرب استادیار بخش ریاضی و آمار دانشگاه جورج تاون بعد از گرفتن مدرک دکترای آمار خود از دانشگاه میسوری کلمبیا دردسال 2007 به این دانشگاه پیوست. تحقیقات روش شناسی او در زمینه فضا-زمانی و آمار فضائی و مدل سلسله مراتب بیضی شکل می باشد. او علاقه مند به بکارگیری آمار در محیط و تغییرات آب و هوایی، بوم شناسی، امراض مسری، علوم و حقوق بشر و همچنین تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ریسک است. علی عرب مقالاتی در ژورنال های انتقادی در زمینه آمار، بوم شناسی، مطالعات محیطی و مهندسی منتشر کرده است. او همچنین مقالاتی در هافینگتون پست و آمستات نیوز در مورد علوم و حقوق بشر منتشر کرده است.

مقالات علی عرب