آگوستو لوپز کارلوس

آگوستو لوپز کارلوس مدیر گروه نمایندگان جهانی در گروه بانک جهانی در مارچ2011 شد. سابق بر این وی اقتصاد دان ارشد و مدیر برنامه رقابت پذیری جهانی در انجمن اقتصادی جهان در ژنو بوده است، جایی که او ویراستاری گزارش رقابت پذیری جهان را بر عهده داشته است که این گزارش در کنار دیگر گزارش های منطقه ای، پرچم دار نشریه انجمن میباشد. قبل از پیوستن به انجمن، وی مدیر اجرایی برادران لهمان و اقتصاد دان ارشد بین المللی بوده است. او نماینده صندوق بین المللی پول در فدراسیون روسیه در سالهای 1992 تا 1995 و همچنین قبل از پیوستن به آی ام اف ، استاد اقتصاد در دانشگاه سانتیاگوی شیلی بوده است. لوپز کارلوس تحصیلات خود را در دانشگاهای انگلیس و ایالت متحده به پایان رسانده، وی مدرک آمار و ریاضی خود را از دانشگاه کمبریج و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه داک دریافت کرده است. او بیشتر یک سخنران عمومی بین المللی است، او سخنرانی های بسیاری در سالهای گذشته در دانشگاهای پیشرو جهان و اتاق های فکر داشته است. در سال 2007 او سردبیر سیستم بین المللی پول ، آی ام اف، و گروه جی 20 بود که مقالات او مانند " یک دگرگونی بزرگ در ساختن"، و "شاخص واکنش بشردوستانه" ( سنجش تعهد در تمرینات عالی ) هر دو توسط پالگریو منتشر شد.او ویراستار مقاله "نوآوری در گزارش توسعه" سال 2009 تا 2010 است. این مقاله در باره "تقویت نو آوری در پیشرفت ملت ها" است که در نوامبر 2009 توسط پالگریو منتشر شده است.

مقالات آگوستو لوپز کارلوس