برایان جی گریم

دکتر برایان گریم رئیس سازمان آزادی دین و تجارت، کارشناس پیشرو در آمارنگاری دینی بین المللی و کارشناس تاثیر اجتماعی و اقتصادی محدودیت آزادی در دین می باشد. برایان گریم هم چنین رئیس شورای دستور کار جهانی انجمن اقتصاد جهان است و بر نقش مذهب متمرکز است. گریم دارای کرسی استادی در دانشگاه سنت ماری لندن میباشد، جایی که او ماموریت ( آر اف بی اف ) را گسترش میدهد و برای افزایش آزادی و کمک به تمامی کسانی که در خطر آسیب های جدی اجتماعی و اقتصادی همچون جا به جا شدن اجباری، بزهکاری، بیکاری، منزوی شدن، اعتیاد و خودمحوری افراطی قرار دارند، تلاش مینماید. برایان گریم همچنین در انجمن تجارت برای صلح، فعالیت میکند واز زیرساخت های پیمان های سازمان ملل در این زمینه حمایت می کند.وی مشاور پروژه های جغرافیای سیاسی و دینی سازمان مذهبی تونی بلر می باشد.او همچنین محقق وابسته در کتابخانه دینی دانشگاه جورج تاون و محقق وابسته در موسسه فرهنگی دانشگاه بوستون در بخش امور دینی و امور جهانی می باشد. او پیش از اینکه در سال 2014 رئیس سازمان آزادی دین و تجارت شود، در مرکز تحقیقاتی پیو هدایتگر بزرگ ترین تلاش های علوم اجتماعی برای جمع آوری و بررسی اطلاعات خام جهان در زمینه ادیان بوده است. او برای دو دهه به عنوان مربی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا فعالیت داشته است. برایان گریم دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه پنسیلوانیا گرفته و خالق بسیاری از مقالات و کتاب ها مانند "ارزش آزادی انکار شد" ( انتشارات دانشگاه کمبریج )، "پایگاه داده های دینی جهان" ( بریل ) ،"ادیان جهانی در آمار و ارقام" ( ویلی ) و "کتاب سال آمار دینی بین المللی" ( بریل ). دکتر گریم همچنین نویسنده وبلاگ هفتگی و سخنران ( تی ای دی ایکس ) می باشد. برایان گریم به عنوان کارشناس دینی جهان در بسیاری از رسانه ها مانند سی ان ان، بی بی سی، فاکس، سی بی سی، سی اسپاین حضور پیدا کرده، و به طور معمول برای افراد رده بالادر جهان، از جمله درکاخ سفید، بخش های دولتی، پارلمان اروپا و بخش حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی می کند.

مقالات برایان جی گریم