ناهید حسینی

ناهید حسینی پژوهشگر و دانشجوی دکترا در دانشگاه کینگستون لندن در انگلستان است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش و پرورش جنسیت و توسعه بین المللی از موسسه آموزش و پرورش در دانشگاه لندن است. او یک روزنامه نگار و محقق ایرانی در مورد جنسیت و آموزش و پرورش است. ت

مقالات ناهید حسینی