صنم وکیل

صنم وکیل پروفسور مطالعات خاورمیانه در دانشکده مطالعات پیشرفت بین المللی (ساییس اروپا) در دانشگاه جانز هاپکینز در بولونیا، ایتالیاست. او در تهیه تفسیر، تحقیق و تفسیر سیاسی برای موسسات آکادمی و اخباری، و همچنین نهادها و سازمان ها و مقامات عالی رتبه دولتی در ایالات متحده، انگلستان و اروپا شخصیتی شناخته شده و نویسنده کتاب زنان و سیاست در جمهوری اسلامی ایران است. ت

مقالات صنم وکیل