شادی صالحیان

شادی صالحیان یک محقق مجرب و دارای دو مدرک کارشناسی در رشته های میکروبیولوژی و آموزش و پرورش است. او در حال تکمیل تحصیلات عالی خود در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه جانز هاپکینز در مورد سوء مصرف مواد مخدر و بیماری های روانی، و همچنین تحقیقات و همکاری با موسسه جهانی بهداشت و حقوق بشر در آلبانی نیویورک با برادران علایی میباشد. د

مقالات شادی صالحیان