سولماز ایکدر

سولماز ایکدار متولد 1982 از دانشگاه آزاد اخراج شده است .وی از سال 2005 به عنوان یک روزنامه نگار با روزنامه های برجسته ای مانند اعتماد، یاس نو، شرق، بهار، آسمان، مردم امروز و هفته نامه ایران فردا و زنان امروز شروع به کار کرد. در سال 2008 به جرم نشر اکاذیب علیه حکومت دستگیر شد و در سال 2015 به همان جرم به سه سال حبس محکوم شد.

مقالات سولماز ایکدر