شرایط استفاده

کپی رایت به مرکز سیاست خارجی تعلق دارد. کپی، تکثیر، چاپ مجدد یا گردش  از گزارش حقوق بشر به جز برای استفاده شخصی و غیر تجاری مجاز نیست. اگر شما مایل به استفاده از اطلاعات جلدهای مختلف گزارش حقوق بشر در پروژه های پژوهشی هستید لطفا از روش های مرجع دانشگاهی و استانداردهای آکادمی استفاده کنید. هر گونه استفاده دیگر نیاز به اجازه کتبی از مرکز سیاست خارجی دارد.